item1a item2a

Velkommen til Historie-Online

 

Nettstedet er ment som en hjelp for elever (og andre) som ønsker å fordype seg litt mer i historiske begivenheter enn det de vanlige lærerbøkene tillater. For øyeblikket er det dessverre kun en artikkel oppe om Taiping Opprøret i Kina. En artikkel om Sparta er på vei. De første artiklene som blir skrevet vil nok først og fremst konsentrere seg om antikken og Øst-Asia, men det er bare å ta kontakt om du har spesielle ønsker så får vi se om det er mulig å innfri dem.

Artiklene vil inneholde flere ord med blå skrift som ikke er understreket. Hvis en fører musen over dem vil det dukke opp en popup text i margen til høyre med ekstra informasjon eller kommentarer.